Sprinkler

Vi leverer sprinkleranlegg


Vi leverer automatiske slokkeanlegg til industri- og næringsbygg samt større bygg og boligkomplekser.

Et sprinkleranlegg er konsekvensdempende ved brann og branntilløp, og kan redde både liv og verdier. Sprinkleranlegget er en av de viktigste installasjonene i ditt bygg. Vi leverer både til industribygg og boligkomplekser.

Vi har lang erfaring med montering, vedlikehold og kontroll av sprinkleranlegg. Vi er også alltid orientert om gjeldende regler og krav.

FG-sertifiserte

Rør-Varme AS ansatte innehar FG-900 sertifisering som er påkrevd for å kunne drive kontroll av sprinkleranlegg.FG-900 er sertifisering av personell som jobber med prosjektering, utførelse og kontroll av automatiske slokkesystemer og sprinkleranlegg.Firmaet er også FG-910 sertifisert. 

Se våre referanseprosjekter

To typer sprinkleranlegg

Man har to vanlige alternativer innen konsekvensdempende branntiltak. Sprinkleranlegg finnes både som våt- og tørranlegg. Våtanlegget står fylt med vann, ofte over mange år, mens et tørranlegg fylles med vann først når alarmen utløses. Et tørrsystem har lengre responstid, men bør benyttes der det er fare for frost.

Hos Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg kan du lese mer om hvilke krav som gjelder, og i hvilke typer bygg et slokkeanlegg er påbudt. Du kan også lese mer om fordelen ved et sprinkleranlegg.Vi holder til i Sandnes og tar oppdrag i Jæren og Stavanger-området. Vi kan også ta oppdrag over hele Norge ved forespørsel.